Hjem

PASGAARD ARKITEKTKONTOR

 

Kontoret ejes af Jens Christian Pasgaard og drives som et enkeltmandsfirma, der udnytter et netværk af forskellige samarbejdspartnere.

Kontoret fungerer primært som rådgiver/konsulent for større arkitektkontorer samt for det offentlige planlægningsapparat.

Kontoret beskæftiger sig fortrinsvis med byplanlægning. Kontoret har særligt fokus på de planlægningsspørgsmål der relaterer sig til:

 

  • Urban Design

Det interdisciplinære fagområde der opererer i spændingsfeltet mellem byplanlægning og arkitektur, og således sætter særligt fokus på byens form.

  • Den strategiske tænkning

Med særlig opmærksomhed på dynamiske og handlingsorienterede masterplaner.

  • Fænomenet turisme

Turisme er blevet en ufravigelig faktor og strategisk katalysator i mange forskellige transformations- og udviklingsprojekter. Det gælder uanset om vi taler planlægning i den indre by, i forstæderne, i postindustrielle områder, langs vore kyster eller i det åbne land (JCP forsvarede i 2012 Ph.d.-afhandlingen Tourism and Strategic Planning på Kunstakademiets arkitektskole i København).

 

JCP har beskæftiget sig med ovenstående spørgsmål i mere end 10 år som både forsker, underviser og praktiserende arkitekt. JCP har i en længere årrække kombineret arkitekt- og konsulentvirksomhed med forskerstillinger på henholdsvis Kunstakademiets Arkitektskole og på Arkitektskolen Aarhus.

 

I august 2015 tiltrådte Jens Christian en stilling som lektor i Urban Design på Arkitektskolen Aarhus. En stilling der har betydet, at kontoret (af tids- og ressourcemæssige årsager) kun udfører et begrænset antal konsulentopgaver om året. Endvidere betyder stillingen i Aarhus at kontoret fra årsskiftet 2015/16 ikke længere påtager sig projekteringsopgaver for private bygherrer.

 

 

Firma data:

 

  • Firmanavn: Pasgaard Arkitektkontor / ved Jens Christian Pasgaard, Arkitekt MAA, Ph.d.

(Skiftede navn i 2014 i forbindelse med flytning fra Østerbro til Birkerød. Firmaet hed tidligere JCLP Arkitektkontor)

 

  • CVR-nummer: 2157 0931

 

  • Adresse: Skåde Højgårdsvej 107, 8270 Højbjerg
  • E-mail: jens.christian@pasgaard.eu
  • Telefon: 3042 5260

 

  • Ejerforhold: Enkeltmandsvirksomhed.

 

  • Indehaver er medlem af Akademisk Arkitektforening (AA) og Forbundet af Arkitekter og Designere (FAOD).